Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Storbrygga på Moskenes

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

341382

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet