Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Alternativ tittel: STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Tildelt: kr 8 000

STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for E-helse forskning søker om støtte for åpen publisering for året 2021 se vedlegg.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder