Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Kmoshon brukerplattform

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

341469

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet