Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Boks

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektnummer:

341471

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder