Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Evyon – Mobile Electric Power (MEP)

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341473

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet