Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Viljestyrke - et hjelpemiddel for varig og vesentlig funksjonstap i hånda

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektnummer:

341474

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet