Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

AAK Safety – arbeid i høyden

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341475

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet