Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Nå starter den biosirkulære revolusjonen

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341477

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet