Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Norsk Bruksgenbank: Fra blå kontainer til fremtidens grønne matmangfold

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektnummer:

341478

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet