Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Designdrevet risikostyring i helse

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektnummer:

341485

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet