Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

Tildelt: kr 99 999

NOKIOS arrangeres i 2022 for 16. gang med hovedtema "Slipp dataene fri, de er våre!" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet er medarrangør. Konferansen skal være en samlende møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. Konferansen er faglig sterk med et programråd som har representanter fra tre universiteter, offentlige etater og leverandører med spisskompetanse på området. Disse planlegger og utvikler konferansen. Konferansen er hybrid, det vil si at man kan delta fysisk eller digitalt. Opptak fra konferansen legges tilgjengelig for alle etter konferansen. Programmet Gjennom foredrag, diskusjoner, utstillinger, demonstrasjoner, møter osv. kan deltagerne bidra og la seg påvirke og inspirere. Det blir presentasjon av politiske synspunkter, erfaringer, tekniske muligheter, forskningsresultater og debatter. Første dag av NOKIOS er en dag med kursing og workshops. Dag to og tre er ordinære konferansedager med plenum, sesjoner og utstilling. Målgruppe Alle som kan bidra til en bedre e-forvaltning inviteres til å forme og utnytte møteplassen: forvaltningen selv, brukere, organisasjonene i forvaltningen, politikere, leverandører av tjenester og utstyr, forskningsinstitutter, skoler og universiteter. Utstilling Konferansen har en egen utstilling med plass til 50 utstillere og det arrangeres flere utstillerseminar. Utstillingen er åpen for alle. Samarbeidspartnere Konferansen har 25 samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere stiller med en representant i programrådet. Professor John Krogstie, Institutt for datateknikk og informasjonvitenskap, NTNU, er leder for programrådet.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon