Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed 7 Conference

Tildelt: kr 99 999

Tittel: SIG Seaweed 7 Conference Årets konferanse har tema "Technology development for an upscaled seaweed industry". SIG Seaweed 7 Conference arrangeres i Trondheim 15.-16.november 2022, med SINTEF Ocean som hovedansvarlig for program og arrangement, og SINTEF Industri og NTNU som medarrangører i programkomiteen. SIG Seaweed-konferansene er en viktig arena for kunnskapsformidling og nettverksarbeid for industribedrifter, forskningsaktører, forvaltning og virkemiddelapparat innen taredyrking- og prosessering. Kunnskapsplattformen Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (Tareplattformen, Norges Forskningsråd 2019-2024), vil holde flere innlegg. Det blir også presentert andre norske forskningsprosjekter. Konferansen vil ha innlegg fra norske og utenlandske bedrifter innen taredyrking og -prosessering. Infrastrukturprosjektet RI Seaweed (Norges Forskningsråd 2022 – 2028), som skal bygge opp forskningsinfrastruktur for tareindustrien, vil også bli presentert for første gang for SIG Seaweed på denne konferansen. Om SIG Seaweed: "The Special Interest Group SIG Seaweed is a Norwegian cross-sectorial and multidisciplinary meeting place gathering businesses that cultivates and uses macroalgae as raw material for various products, in addition to providers of technology, equipment and R&D in these areas. The SIG Seaweed was established the 19th September 2014 by IBNN - Industrial Biotech Network Norway, Innovation Norway and SINTEF Fisheries & Aquaculture, and is coordinated by Jorunn Skjermo (jorunn.skjermo@sintef.no) at SINTEF Ocean."

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning