Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

“DRone-Assisted SmarT city servICes” (DRASTIC)

Tildelt: kr 99 999

Bidra i søknadsprosessen, herunder innhente nødvendig informasjon, koordinere og planlegge arbeid for PhD-kandidaten både i bedriften med plan for det interne prosjektet, samt det akademiske løpet. Partnersøk etter nasjonale industrielle partnere planlegges. Planlegging av "secondments" både til andre bedrifter og fra andre bedrifter til Maritime Robotics, samt workshops som del av MC-programmet for å ha en best mulig søknad. Potensielt også reiser for eksterne møter i forbindelse med søknaden.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa