Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Real-time accurate measurement of placental volume by ultrasound

Alternativ tittel: Sanntidsmåling av morkakevolum ved hjelp av ultralyd

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341608

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

I oppfølgingen av gravide er det nyttig å finne ut så tidlig som mulig hvilke svangerskap som har økt risiko for komplikasjoner. På den måten kan man følge opp disse ekstra tett og sette inn tiltak dersom det blir nødvendig. I dag er det derfor vanlig å gjennomføre minst én ultralydundersøkelse av fosteret i løpet av svangerskapet. Her ser man blant annet på antall fostre, morkakens plassering og fosterets utvikling og anatomi. De siste 10–15 årene har det også blitt påvist en sammenheng mellom morkakens volum og risikoen for komplikasjoner. For å kunne måle dette volumet underveis i svangerskapet er man imidlertid avhengig av gode, tredimensjonale (3D) bilder. Ultralydprober for 3D avbildning begynner å bli vanlige, men disse dekker et begrenset område, og det er ofte ikke mulig å få plass til hele morkaken i ett bilde. I dette prosjektet vil vi utvikle en metode for å måle morkakens volum automatisk ved å sette sammen todimensjonale (2D) bilder fra en vanlig ultralydprobe. Dette vil vi gjøre ved å utstyre proben med en posisjonssensor, og deretter avbilde et stort antall morkaker mens vi måler posisjonen til hvert enkelt ultralydbilde. Ved hjelp av moderne maskinlæringsmetoder kan vi da lære et dataprogram hvordan 2D-bildene kan settes sammen til et 3D-bilde basert utelukkende på det man ser i bildene. Disse 3D-bildene kan så brukes til å beregne volumet til morkaken. Metoden vi utvikler vil på sikt kunne brukes på en hvilken som helst ultralydmaskin, og den vil slik kunne bidra til å avdekke mange risikosvangerskap som vi ikke oppdager i dag. Dette er nødvendig for å kunne sette inn tiltak og potensielt avverge skader på fosteret eller i verste fall fosterdød. Metoden vil dermed kunne bidra til bedre svangerskapsomsorg i hele verden.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020