Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

NAD replenishment therapy for Parkinson’s disease

Alternativ tittel: NAD tilskudd som behandling mot Parkinsons sykdom

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341625

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Parkinsons sykdom (PD) er den raskest voksende hjernesykdommen i verden. Det er for tiden mer enn 10 millioner mennesker med PD, og ??dette tallet forventes å dobles innen 2040. Mens det farmasøytiske markedet for PD anslås å nå 11 milliarder dollar innen 2029, er eksisterende behandlinger rent symptomatiske og har ingen effekt på sykdomsprogresjon. Pasientene har forkortet forventet levetid og opplever økt funksjonshemming og tidligere institusjonalisering. Mangelen på nevroprotektive terapier for PD er et av de største udekkede behov og samtidig utgjør store kommersielle muligheter. Prosjektet har som mål å etablere den første nevroprotektive, sykdomsmodifiserende behandling for PD, samt å posisjonere denne terapien for kommersialisering. Vi vil oppnå dette ved å utnytte det nevroprotektive potensialet ved å øke NAD-metabolismen i menneskehjernen. Vår forsking har nylig vist at dette er mulig å gjennomføre ved bruk av NAD-forløpere. Videre, har våre funn har nominert NAD-forsterkende behandling som en mulig nevroprotektive terapi for PD, noe som nå krever videre undersøkelse i større studier. Vi har også sikret omfattende IP-beskyttelse av funnene våre, som vi vil videreutvikle i dette prosjektet. Dette verifiseringsprosjektet vil gjøre oss i stand til å ta et viktig sprang fremover i både de vitenskapelige og kommersialiseringsutsiktene for dette arbeidet, ved å: 1) Dekke essensielle kunnskapshull som er nødvendig for å videreutvikle NR til et nevroprotektivt legemiddel for PD. 2) Etablere vår kommersielle strategi, sette et veikart for regulatorisk medikamentgodkjenning, rekruttere de riktige industrielle partnerne, og evaluere muligheter for tidlig kommersielle inntekter.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020