Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TwinFish simulation: Training multipurpose robots to handle seafood

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341631

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020