Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

SenseInside: Handheld NIR instrument for sub-surface food quality assessment

Alternativ tittel: SenseInside: Håndholdt NIR instrument for under-overflate målinger av matkvalitet

Tildelt: kr 5,0 mill.

SINTEF og Nofima har tidligere utviklet, testet, og verifisert en prototype for raske og berøringsfrie kvalitetsmålinger som kan brukes til blant annet bestemmelse av kjøttinnhold i kongekrabbe, vanninnhold i klippfisk, fettinnhold i hel fisk og sukkerinnhold i jordbær. SenseInside har som mål å verifisere at denne prototypen kan reduseres i størrelse til et bærbart instrument med tilstrekkelig ytelse. Dette vil bli et nytt verktøy for beslutningsstøtte innen matindustrien som kan brukes på fiskebåter, på krabbemottak, i foredlingsprosesser og innen presisjonslandbruk. Et velfungerende instrument vil ha potensiale til å effektivisere verdikjeder på en måte som gir bedre fortjeneste og mindre matsvinn. I dette verifiseringsprosjektet skal vi utvikle et mer kompakt prototypeinstrument og teste det ut hos sluttbrukere i klippfisk- og kongekrabbeindustrien. Her kan slike kvalitetsmålinger utgjøre en betydelig forskjell innen måling og styring av produktkvalitet, og i kommunikasjon med markedet. Den nye teknologien har potensiale til å bli lisensiert til et nytt spin-out-selskap. Et fleksibelt instrument som er enkelt å bruke og som gir bedre beslutninger og forutsigbarhet i forhold til produktpris og markedstilgang, vil være svært verdifullt for mange matnæringer. Vi vil starte med kongekrabbe- og klippfiskindustrien og derfra utvikle en forretningsmodell som kan være grunnlaget for en vellykket kommersialisering i matindustrien og også innen multi-milliardmarkeder som presisjonslandbruk, medisinsk diagnostikk og bioprosessering. SenseInside er den første kommersielle spin-outen fra Senter for forskning og innovasjon, SFI DigiFoods. Prosjektpartnerne er Nofima, Sintef Digital og Ard Innovation. I tillegg er matbedrifter med og tilbyr testfasiliteter og verdikjedekunnskap.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020