Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

BacPress - active packing technology to increase food shelf life

Alternativ tittel: BacPress - aktiv pakketeknologi for å øke matens holdbarhet

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341639

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

BacPress-teknologien løser behovet for maksimal produktkvalitet, økt holdbarhet og matsikkerhet, ved å utnytte allerede tilgjengelig utstyr og ny vitenskapelig kunnskap. BacPress kombinerer proprietære antimikrobielle stoffer og høytrykksbehandling for å oppnå optimal produktkvalitet som vil opprettholdes for ferskpakket matvarer. I tillegg vil holdbarheten til disse produktene, inkludert høyrisiko listeriose-produkter, øke ganske betydelig og gjøre produktene tryggere. Denne kombinasjonen er ikke oppnåelig med dagens matkonserveringsmetoder. For mange sensitive høyverdiprodukter er forlenget holdbarhet en betydelig barriere på grunn av forurensning av Listeria under bearbeiding. Listeria utgjør en spesiell utfordring siden den kan vokse under kjøletemperaturer og kan overleve mild varmebehandling og høytrykksbehandling (HPP). Det kan også komme seg etter eksponering for stress. BacPress har løst denne utfordringen, ved å utvikle en ny og patenterbar teknologi, som kan være en liten revolusjon for næringsmiddelindustrien. BacPress-teknologien kan tilby en ny aktiv emballasjeteknologi for en industri med en årlig omsetning på USD 500 milliarder. Dette prosjektet søker å verifisere at resultatene oppnådd i en kontrollert laboratoriesetting kan replikeres i et virkelig miljø sammen med industrien.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020