Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

EpiWhey – conversion of whey sidestreams

Alternativ tittel: EpiWhey - omdannelse av myse sidestrøm

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341640

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

EpiWhey er en ny metode for verdiskaping av biprodukter innen meieriindustrien. Bruken av EpiWhey vil transformere produksjonen av epilaktose ved å muliggjøre en kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon i en ny to-trinns patentert prosess. Det er for tiden få metoder for å fullt ut utnytte den rikelige laktoseressursen av mysepermeat-sidestrømmer. Industrien leter etter nye måter å skape høyverdiprodukter fra denne ressursen som i dag anses som et avfallsprodukt. EpiWhey bruker mysepermeat, den flytende fasen som blir igjen etter at melken har stivnet og silt i osteproduksjonen, som et naturlig substrat for å produsere den høyt verdsatte og helsefremmende prebiotiske epilaktose. Epilaktose er foreløpig ikke tilgjengelig som et kommersielt produkt og brukes vanligvis bare i milligram mengder i mikrobiologisk forskning. EpiWhey-prosessen er en ny to-trinns patentert prosess som har forvandlet epilaktoseproduksjonen. Prosjektet har vellykket designet en proof-of-concept fermenteringssprosess for å oppnå epilaktose med høy renhet i en lett skalerbar prosedyre. Produksjonen har blitt oppskalert til å bruke en 100-liters reaktor og en renhet på 94 % epilaktose vs. laktose ble oppnådd. Det nåværende prosjektet vil bygge på disse resultatene og vil fokusere på fermentering, nedstrøms rensing/oppkonsentrasjon av epilaktose og dens optimalisering og oppskalering. Dette skal gjøres sammen med industrielle partnere, noe som gjør at resultater kan brukes direkte til industriell implementering og produksjon.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020