Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

UltraZyme – Enzymatic tools for ultrafast, sensitive and specific detection of viral infectious diseases at Point-Of-Care

Alternativ tittel: UltraZyme - Enzymatiske verktøy for ultra-rask, sensitiv og spesifik deteksjon av virale infeksiøse sykdommer

Tildelt: kr 5,0 mill.

Virale pandemier som COVID-19 representerer en global helsetrussel, og som vi alle har erfart, trenger vi effektive overvåkingsstrategier for å bekjempe slike store sykdomsutbrudd. Identifikasjon av mennesker som bærer viruset er avgjørende, og tidlig oppdagelse er vår beste sjanse for å forhindre disse utbruddene. Enkle, superraske og nøyaktige tester som kan brukes hjemme eller i nærheten av pasienten er i så måte helt essensiell, og selv om antigentester er enkle å bruke og var uunnværlige under toppen av COVID 19-pandemien, manglet de fortsatt den ønskede nøyaktigheten sammenliknet med sykehusbaserte PCR-tester. I Ultrazyme-prosjektet ønsker vi å utvikle et enzym skreddersydd for bruk i molekylærbaserte selvtester, men med nøyaktigheten til PCR-baserte tester. Siden enzymet fungerer godt ved romtemperaturer, er ikke sofistikert utstyr nødvendig. Ved å lykkes med dette prosjektet kan UltraZyme tilby den enzymatiske løsningen for en rask og kostnadseffektiv test for sykdomsidentifikasjon og overvåking. Et sentralt element er at testen kan utføres uten bruk av trent personell eller eget utstyr.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020