Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Hosting the Association of Polar Early Career Scientists International Directorate (APECS-ID) in Tromsø, 2022-2027

Alternativ tittel: Vertskap for organisasjonen Association of Polar Early Career Scientists International Directorate (APECS-ID) i Tromsø, 2022-2027

Tildelt: kr 0,36 mill.

Association of Polar Early Career Scientists (APECS) er en internasjonal og tverrfaglig organisasjon for tidlige karriereforskere (ECR) med vitenskapelig interesse i polare og alpine områder samt kryosfæren. APECS har mer enn 4500 medlemmer fra hele verden fra forskjellige disipliner og bransjer. APECS har som mål å stimulere forskningssamarbeid og forme fremtiden for polarforskning gjennom å rekruttere, utvikle og støtte neste generasjon polarledere. APECS oppnår disse målene ved å: -tilrettelegge for internasjonal og tverrfaglig nettverksbygging -gi muligheter for profesjonell karriereutvikling -fremme utdanning og offentlig kommunikasjon som en integrert del av forskningsaktiviteten. APECS International Directorate (APECS-ID) koordinerer alle APECS sine aktiviteter og sikrer APECS sin langsiktige bærekraft og vellykkede strategi. I 2022 flyttet APECS-ID til Tromsø, hvor vertskap er UiT Norges arktiske universitet (UiT) i samarbeid med Norsk Polarinstitutt (NPI) og Framsenteret (FRAM). I de neste årene vil APECS styrke det polare ECR-miljøet i Norge gjennom en rekke arrangementer og fortsatt utvikling av tjenestene som tilbys medlemmene. I løpet av de neste to årene vil APECS organisere følgende arrangementer: -nettverksarrangementer for polare ECRs i Tromsø, som bringer mennesker sammen på tvers av disipliner og institutter (planlagt i både 2023 og 2024) -et sidearrangement spesielt for ECRs på Arctic Frontiers 2024 -en ukelang «Sharing Circle» fokusert på utveksling og samarbeid mellom arktisk ungdom, urfolksungdom og arktiske ECR-er. I tillegg til disse arrangementene, vil APECS fortsette å koble sammen ECR-er og formidle informasjon gjennom nettmøter, sosiale medier, nyhetsbrev og APECS-nettstedet. APECS internasjonale direktør vil spille en aktiv rolle i store polarkonferanser for å utvikle strategiske partnerskap og opprettholde APECS’ status som den fremste organisasjonen for tidlig karriereengasjement innen polarvitenskap.

The polar regions are of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic and Antarctic resources and environmental threats are topics of great public concern. Such challenges must be met by investing in young individuals who are eager to increase our scientific knowledge about these regions. The Association of Polar Early Career Scientists (APECS) is an international and interdisciplinary organization for all early career researchers with an interest in polar and alpine regions and the cryosphere. Hosting the APECS International Directorate in Tromsø will strengthen Norwegian polar research and enhance the polar ECR environment in Norway. This will be achieved through a series of events and the continued development of services provided by APECS to its members. In the next two years, APECS will organize networking events for polar ECRs in Tromsø, a side event for ECRs at Arctic Frontiers 2024, and a week-long Sharing Circle focused on exchange and collaboration between Arctic youth, Indigenous youth, and Arctic ECRs. APECS will continue to develop the services provided to its members inside and outside of Norway. The project will increase the synergies between APECS and Norwegian institutions and networks, particularly at the host institutions: UiT The Arctic University of Norway, the Norwegian Polar Institute and the Fram Centre. This hosting arrangement will facilitate new research directions, collaborations and science dissemination. APECS' shared activities with the partner institutions will further develop Northern Norway as a lively hub for polar research and will increase the visibility of polar research overall. Additionally, APECS contributes to the diversification of polar research through the engagement of researchers from traditionally underrepresented backgrounds and co-development with Arctic youth and indigenous knowledge holders.

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram