Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Targeting Metabolic Vulnerabilities in Triple Negative Breast Cancer

Alternativ tittel: Utnyttelse av en metabolsk sårbarhet i trippel-negativ brystkreft

Tildelt: kr 5,0 mill.

Trippel negativ brystkreft er en svært aggressiv kreftform som er vanskelig å behandle, både på grunn av resistens mot eksisterende terapeutiske alternativer. For andre typer brystkreft finnes det målrettede terapeutiske alternativer, det vil si at det finnes terapi som spesifikt forstyrrer biologiske prosesser som vi vet driver den spesifikke kreftformen. For behandling av trippel negativ brystkreft finnes ikke slike alternativer. Når ulike kreftformer vokser har de kontinuerlig behov for å produsere byggesteinene som trengs for å danne nye celler. Dette inkluderer lipider, proteiner, DNA og RNA. Utgangspunktet for disse byggesteinene kommer typisk fra cellenes metabolske veier. Metabolisme er kanskje best kjent som prosessen der cellene oppfyller sine krav til energi, men tilgang til byggesteiner er minst like viktig, om ikke viktigere for at kreften skal kunne vokse. Vi har tidligere søkt etter metabolske gener og veier som trippel negative brystkreftceller trenger for å vokse. Ved å manipulere disse genetisk har vi vist at trippel-negative brystkreftceller er helt avhengige av spesifikke metabolismeveier og dermed svært sårbare hvis vi kan utvikle effektive legemidler som kan stoppe disse. I dette prosjektet forsøker vi å utvikle et molekyl som kan hemme aktiviteten til et enzym som har en svært viktig rolle i en avgjørende metabolismevei. Gjennom dette tar vi sikte på å kunne stoppe tumorvekst og spredning hos pasienter med trippel-negative brystkreft. Skulle vi lykkes, vil vi sette i gang et gründerarbeid for å enten starte et nytt bioteknologiselskap eller lisensiere produktet vårt til et eksisterende farmasøytisk selskap og dermed forhåpentligvis bidra til fremtidig behandling av denne aggressive sykdommen.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020