Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

CIOL - product expansion towards a larger market

Alternativ tittel: CIOL - produkt utvikling mot større markeder

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341653

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

CIOL® er et nytt, rimelig, giftfritt tremodifikasjonssystem, nødvendig for å erstatte tradisjonelle og ikke-bærekraftige alternativer med stort potensial for CIOL AS. Det er nå det rette øyeblikket for å finne bærekraftige, miljøvennlige erstatninger til tungmetaller og biocidbehandling av tre. Myndighetene ser etter nye løsninger for å unngå bruk av tungmetaller og biocider i behandling av treprodukter og utslipp av disse substratene til miljøet. Bruken av tungmetaller er for tiden under evaluering av biociddirektivet i EU, som har uttrykt et sterkt behov for å erstatte tungmetaller med miljøsikre alternativer. Betong, stål og plast er alternative materialer til modifisert tre, men alle er langt mindre bærekraftige og har høyere klimagassutslipp både i produksjon og bruk. Modifiseringen ved trykkimpregnering av tre med CIOL®, fra ikke-fossile kilder, vil forbedre treegenskapene og klimaavtrykket til beskyttet tre betydelig. CIOL AS vil nå utvikle denne teknologien for å løse andre bruksområder, andre kilder til tømmer og andre bruksklasser, mot en produksjonsevne i industriell skala. Dette prosjektet vil fokusere på forskning og utvikling av nye bruksområder for innovasjonen, deres regulatoriske krav og fokus på potensiell produksjon av produkter i en industriell utprøving med kunder. Dette vil tilføre verdi til selskapet, til tømmerprodusenter, til sluttbrukere og oppfylle flere FNs bærekraftsmål gjennom innovativ og anvendt forskning og utvikling. CIOL er helt avhengig av konstant innovasjon for å skape en levedyktig forretningsmodell, ha konkurransefortrinn og for å fortsette å levere løsninger til en industri under tvang.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020