Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Slimstitch – less invasive obesity treatment

Alternativ tittel: Slimstitch - mindre inngripende fedmebehandling

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341655

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Mer enn 750 millioner mennesker lever med fedme i verden. Fedme er assosiert med redusert livskvalitet, prematur død, og sykdommer som type-2 diabetes, hjertesykdom og kreft. Behandling for fedme er hovedsakelig basert på livsstilsendringer, legemidler og kirurgi: Kosthold og trening er de viktigste metodene for vekttap. Gitt høy motivasjon er livsstilsendringer effektive for å gå ned i vekt. Resultatene av livsstilsendringer er dessverre ikke tilfredsstillende på lang sikt for de fleste som sliter med fedme. Fedmekirurgi er svært effektivt, men kan forårsake alvorlige komplikasjoner, og få pasienter velger derfor slik behandling. Nye legemidler er lovende, men dyre og avhengige av at pasienten bruker medikamentene over tid. Basert på vår kliniske forskning, utvikler vi et nytt medisinsk utstyr for endoskopisk fedmebehandling. Slimstitch er et engangs medisinsk utstyr som vil bli brukt for endoskopisk fedmebehandling. Behandlingen vil være like effektiv som fedmekirurgi, men tryggere og ha mindre risiko for komplikasjoner. Slimstitch er et komplett endoskopisk instrument, som betyr at den også inneholder kamera og lys, styring og alle andre funksjoner som kreves for å utføre prosedyren. Enheten føres inn gjennom pasientens munn, og magevolumet reduseres tilsvarende som ved fedmekirurgi ved å sy fra innsiden.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020