Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Syrenna: Scalable underwater intelligence

Alternativ tittel: Syrenna: Skalerbar undervannsintelligens

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341657

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Å skaffe sanntidsmålinger fra havvannet og havbunnen er en utfordring. Havforskingsbøyer har blitt brukt til å samle data fra ett sted over lang tid, men deres størrelse og vekt gjør det utfordrende å utplassere og vedlikeholde dem. Å installere sensorer på forskjellige dyp og etablere et kommunikasjonssystem legger til en annen lag av kompleksitet. Under prosjektet OASYS, finansiert av Norges forskningsråd og ledet av OsloMet, ble en prototype på en liten undervannsglider utviklet, som inspirerte til en innovativ løsning for å skaffe sanntidsmålinger fra havet. Løsningen innebærer å bruke en enkel undervannsdrone til å overføre målinger i sanntid via satellitt eller mobilnettverk. I motsetning til tradisjonelle havforskingsbøyer som er designet for å tåle de verste værforholdene, er Syrenna WaterDrone lett og enklere å utplassere, noe som gjør den revolusjonerende innen havforskning. Den kan autonomt synke til havbunnen, og er dermed mindre til hinder for sjøtrafikk og reduserer risikoen for sabotasje eller tyveri av utstyr. En annen fordel med Syrenna WaterDrone er at den kan skaffe målinger fra havoverflaten, vannsøylen og havbunnen. Dronens unike design reduserer effekten av biofouling, som kan påvirke nøyaktigheten av målingene og øke vedlikeholdskostnadene. Syrenna WaterDrone kan unngå høye bølger og ekstremvær, noe som også forenkler den mekaniske utformingen. Prosjektets mål er å validere teknologien, øke teknologimodenhetsnivået, og jobbe med kommersialisering med potensielle kunder samtidig som de beskytter den intellektuelle eiendommen. Suksessen til Syrenna WaterDrone kan føre til en betydelig endring i hvordan havmålinger utføres, og gjøre det enklere og mer effektivt å samle viktig data som kan hjelpe oss å forstå havets rolle i klimaendringer, marin biodiversitet og andre nøkkelområder for forskning.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020