Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

BeSound – Acoustic Emission Monitoring System for Predictive Maintenance in Offshore And Maritime Industry

Alternativ tittel: BeSound- et tilstands- og overvåkingssystem for prediktivt vedlikehold av maskiner i Offshore- og Maritim Industri

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341660

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Uforutsett stans i produksjon er et svært kostbart problem for maritim - og offshore industri. Kritisk løfteutstyr som svikter gir uforutsett nedetid og vedlikehold. Dette gjør det svært nyttig for industrien å kunne overvåke utstyrets helsetilstand og med det eliminere uforutsett stans. Under operasjoner brukes det kraner med høy løftekapasitet drevet av hydrauliske sylindere og stålvaiere. BeSound er et forskningsprosjekt i regi av NORCE, utført gjennom «Senter for forskningsdrevet Innovasjon (SFI) - Offshore Mechatronics» de siste syv årene. Prosjektet har vist at det er mulig å forutse svikt og slitasje på komponentnivå. Tilgang på denne type informasjon kan ha stor verdi for maritim - og offshoreindustri i form av betydelige kostnadsbesparelser og økt maskin-levetid. Visjonen er å kommersialisere BeSound – et tilstands- og overvåkingssystem som bruker akustiske sensorer til å vurdere maskintilstand og forutsi hva som kan svikte, før det svikter. Dette for å tilrettelegge for planlagt vedlikehold når det koster minst. Hovedmålet for kommersialiseringsprosjektet er å teste systemet i et relevant industrielt miljø for å verifisere forskningen operasjonelt. I samarbeid med industripartnere tror vi at teknologien kan bli konkurransedyktig og markedsledende. Markedskartleggingen vår viser at det er en rekke mulige anvendelsesområder for BeSound. Systemets allsidige arkitektur gjør at eksempelvis tilstandsovervåking av batterier, vannturbiner og produksjonssystemer for vindkraftindustrien er mulige bruksområder i fremtiden.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020