Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

PAMS – Coral Polyp Activity Monitoring System for Environmental Effect Monitoring and Impact Assessments

Alternativ tittel: PAMS - Korall Polyp Monitorerings System for miljøeffektovervåkning og konsekvensutredninger

Tildelt: kr 5,0 mill.

Havbunnen under 200 m dybde er lite utforsket, men utgjør det største habitatet på planeten i volum og areal. Havet er kritisk for klimaregulering, og rommer et vell av energiresurser, mineraler og biologisk mangfold. Som en del av denne utfordringen må koraller og industri eksistere sammen for å realisere en bærekraftige og grønn framtid. Den økonomiske verdien av industrielle aktiviteter knyttet til korallrev er beregnet til $ 30 milliarder. NORCE har utviklet og søkt om patenter for PAMS (Polyp Activity Monitoring System) som en innovativ biosensor og metodikk for å overvåke korallers status velferd og status i deres naturlige miljø. PAMS er basert på detaljert kunnskap om datapunkter for dypvannskoraller, og bildeanalyse for in-situ målinger av økologisk relevante data. Beslutningsstøtte og risikovurderinger knyttet til industrivirksomhet på dypt vann er et fokus for industrikunder og regulatoriske myndigheter. Det er også en erkjennelse at endringer i det dype havet er viktige for samfunnet, og at ressurser på havdypet kan være med på å realisere det grønne skiftet. Målinger av korallpolyppers aktivitet gjenspeiler korallers helsestatus, som igjen kan relateres til deres overlevelse. En endring i denne aktiviteten kan være en god indikator på stress og potensielle endringer av korallers helsestatus. Systemets evne til å fange, analysere og vise data ved bruk av time-lapse-bildeopptak, samt innhenting og prosessering for å få hele korallnubbin-silhuetten, er ikke tilgjengelig fra nåværende leverandører. Systemet kan tilføre verdi som en frittstående teknologi og tjeneste, eller som en del av integrerte miljøovervåkingskampanjer. Et flerfaglig team vil jobbe for fremgang i aktuelle tekniske disipliner og bidra til økt kommersiell modenhet. Samhandling med industrielle og finansielle interessenter utgjør en integrert del av prosjektplanen for å redusere risiko og etablere en plan for langsiktig verdiskaping, inkludert et spin-off selskap.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet