Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

DC10 - a novel drug against cancer radioresistance

Alternativ tittel: DC10 - et medikament for å forsterke effekten av strålebehandling

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341672

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Cirka 50 % av kreftpasienter får stråleterapi, men det har begrenset effekt ved kreft med spredning som utgjør 2/3 av alle kreftrelaterte dødsfall. Dette utgjør over 12 millioner tilfeller hvert år, og globalt er stråleresistens en viktig årsak til menneskelig lidelse og tapte leveår. Samtidig har en 5-dobling av antallet stråleapparater i verden siden 1980 gjort behandlingen mer tilgjengelig. Et legemiddel som forsterker effekten av strålebehandling kan derfor bedre prognosen for mange pasienter. Sulfasalazin som har vært brukt mot betennelsestilstander i tarmen, blokkerer også kreftcellenes produksjon av anti-oksidanter som beskytter mot stråleskade, og medisinen forsterker effekten av en enkel stråledose til kreftceller. Den er dessverre uegnet for dette formålet hos kreftpasienter fordi tradisjonell strålebehandling går over flere uker. Å gi sulfasalazin over dette tidsrommet har tidligere gitt alvorlige bivirkninger hos kreftpasienter og skyldes nok både at de er svekket av sykdommen, og av behandling med cellegift som ofte har kraftige bivirkninger. Med sulfasalazin som utgangspunkt fjernet vi området i molekylet som er assosiert med bivirkninger og endret strukturen i flere trinn. Det har gitt derivater av sulfasalazin som også blokkerer kreftcellenes produksjon av anti-oksidanter. Blant disse er forbindelsen DC10 testet på flere typer kreftceller i laboratoriet og på melanom i dyrestudier, og vært like effektiv som sulfasalazin. Innledende forsøke tyder på at DC10 er godt tolerert med lite bivirkninger. Videre vil vi teste DC10 i kombinasjon med strålebehandling på mus med mer avanserte stadier av kreft der det foreligger spredning, og vi vil kartlegge hvordan medikamentet tas opp, fordeles og omsettes. I tillegg vil akutte og kroniske bivirkninger ved langtidsbehandling med DC10 bli undersøkt. Kunnskapen dette gir vil danne grunnlag for videre arbeid med å ta DC10 i klinisk bruk for å forsterke effekten av strålebehandling til kreftpasienter.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020