Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

The Next Generation Kidney Function test

Alternativ tittel: Neste generasjons nyrefunksjonstest

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341675

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forskere ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har utviklet en banebrytende metode for å måle nyrefunksjon raskt og nøyaktig. Denne innovasjonen bruker positronemisjonstomografi (PET) til å vise og måle glomerulær filtrasjonsrate (GFR) i en enkelt nyre, uten behov for tidkrevende blod- eller urinprøver. Dette teknologiske fremskrittet muliggjør tidlig påvisning av nyresykdom, enklere og mer nøyaktig utredning av nyredonorer og pasienter med ensidig nyresykdom. GFR er et kritisk mål på nyrefunksjon, og selv en liten reduksjon i GFR er knyttet til øket dødelighet. Imidlertid har nåværende metoder for å måle GFR alvorlige begrensninger, som å være langvarige og upraktiske for pasientene. Dessuten vurderer disse metodene bare den samlede funksjonen til begge nyrene og kan skjule alvorlige problemer med én nyre. PET-GFR-metoden løser disse problemene ved å 18F-merke et lite protein som normalt finnes i alle kroppsvæsker. Det 18F-merkede proteinet gis intravenøst og viser filtrasjonshastigheten i alle de om lag 1 million funksjonelle enhetene i hver nyre. Prosjektet har som mål å forberede metoden for formelle prekliniske studier, oppnå en lokal produksjonslisens og bekrefte metodens funksjonalitet på et lite utvalg friske forsøkspersoner. Til slutt håper teamet å innlede forhandlinger med mulige lisenshavere for å kommersialisere metoden.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020