Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

SiliconX: Unique scalable anode material for next generation batteries

Alternativ tittel: SiliconX: Et unikt og skalerbart anode materiale for neste generasjons batterier.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341676

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

De fleste bilene på veien bruker fortsatt fossilt drivstoff, og kull, olje og naturgass står for mer enn 80 % av verdens primære energiforbruk. En av de største hindringene for å gå over til renere energikilder er dagens begrensede energilagringsteknologi. Litium-ione-batterier er lovende løsninger, men dagens teknologi kan ikke tilfredsstille verdens enorme behov for lagring av energi. Nøkkelen til å forbedre Litium-ione-teknologien er å øke batteriets energilagringskapasitet. Silisium anerkjennes av toppforskere som det mest lovende materialet for å øke batterienes energilagringskapasiteten, grunnet sin unike struktur. Som anodemateriale kan silisium teoretisk gi 10 ganger høyere kapasitet sammenlignet med dagens anodematerialer. Utfordringen med silisium er imidlertid dens stabilitet. Hver gang et silisiumbasert batteri lades og utlades, krymper og sveller materialet dramatisk og får silisiumpartiklene til å sprekke. Forskere ved IFE har funnet en løsning på stabilitetsproblemene ved å skape et nytt, unikt silisiumbasert anodemateriale (SiliconX). Dette materialet viser en enestående kombinasjon av høy kapasitet, stabilitet og justerbarhet. SiliconX-materialet kan øke en batterianodes kapasitet med en faktor på 3-5 og mer, sammenlignet med dagens karbonanode. Samtidig forblir det stabilt i hundrevis av ladesykluser. SiliconX kan derfor gi bedre elektriske kjøretøy (EV-er), mer funksjonell forbrukerelektronikk og materialet kan muliggjøre nye industrielle applikasjoner.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020