Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GoForIT - IT + Bærekraft = Sant Kunnskapsutvikling og ny innsikt i skjæringspunktet mellom teknologi, digitalisering og bærekraft.

Tildelt: kr 99 999

GoForIT er et samarbeid mellom 11 Universiteter og Høyskoler og 25 IT-bedrifter i Norge. 18. November arrangerer GoForIT IT-bedrifter og universiteter til konferansen GoForIT - IT + Bærekraft = Sant Kunnskapsutvikling og ny innsikt i skjæringspunktet mellom teknologi, digitalisering og bærekraft. Fra bedriftene stiller Bærekraftsdirektør eller Konsernledelsen og fra Universitetene stiller prorektor, instituttbestyrer på institutt for informassjonsteknologi eller ledere for sentere for fremragende forskning. Under arrangementet 18. november 22 vil vi følgende være hensikten. Før lunsj Del 1: Innsiktsfase: Dele innsikt fra analysearbeidet som er utført (se den vedlagte rapporten!). Presentere det som er laget frem til nå (artikler, nettsider osv), og få alle ombord på målsetningene for denne fasen. Innlegg, rundebord og workshops Etter lunsj Del 2: Planlegge arbeidsstrømmer: Vi fortsetter i to hovedspor: A) Produksjon av artikler – Produsere nytt innhold og planlegge for det videre arbeidet med flere artikler B) Innsiktsarbeid – hvordan jobbe med dette videre, både dykke mer inn i det område vi allerede har jobbet med, og hvilke roller vi skal innhente ny innsikt fra. Del 3: Utvide scopet - a) inkludere flere universiteter og høyskoler og bedrifter. b) Inkludere flere tema og faglige retninger innen digitalisering og bærekraft

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon