Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

REVOLUSJON – Etablere innovasjonsløp for å revolusjonere hydreringsmonitorering i helsetjenesten.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Væskeforstyrrelser, både dehydrering og overhydrering, er en stor utfordring både i primær- og spesialisthelsetjenesten. National Health Service (NHS) estimerer at det kan spares ca. 10 milliarder NOK ved å opprettholde en sunn væskebalanse blant pasienter i Storbritannia. Problemet vokser raskt i takt med at andelen pasienter utsatt for væskeforstyrrelser øker, herunder eldre og pasienter med kroniske sykdommer som nyresvikt, hjertesvikt og ulike tarmsykdommer. Dagens metoder for å måle væskebalanse er gammeldagse, upraktiske og krever manuelt arbeid (f.eks. blodprøver, urinprøver og væskebalanseskjema). Med færre sykepleierhender, og mindre tid til å yte pleie til hver pasient, er dagens metoder heller ikke bærekraftige. Det er også et problem å følge opp væskebalansen til pasienter i overgangen mellom helsetjenesteledd – omtrent 1/5 av eldre som blir innlagt på grunn av dehydrering blir reinnlagt med samme diagnose innen 30 dager (Kvalitetsindikatoren, 2017). Det er derfor et stort behov for nye metoder for nøyaktig og automatisert monitorering av væskebalanse i helsetjenesten. I Pilot Helse Forprosjekt skal Mode Sensors AS og St.Olavs hospital . Olavs hospital (ved NorTrials Medisinsk Utstyr) gjennomføre aktiviteter for å danne et sterkt Pilot Helse hovedprosjektforslag som vil dreie seg om tjenesteutvikling, pilotering, og realisering av en ny produkt-/tjenesteinnovasjon, kalt Re:Balans®, for kontinuerlig hydreringsmonitorering og tidlig deteksjon av væskeforstyrrelser (dehydrering/overhydrering)

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet