Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Early AI-based risk assessment for cerebral palsy: Laying the ground for decision support in public health services

Tildelt: kr 0,25 mill.

Noen nyfødte trenger intensiv medisinsk behandling på grunn av sykdommer i nyfødtperioden som gir økt risiko for varig hjerneskade (ex. for tidlig fødsel, hjerneinfarkt, alvorlige infeksjoner og medfødte misdannelser). Barna følges med gjentatte kontroller i spesialisthelsetjenesten siden de har økt risiko for cerebral parese (CP) og andre utviklingsforstyrrelser. Cerebral parese diagnostiseres vanligvis så sent som ved 1-2 års alder, mye ressurser brukes på å undersøke mange barn som ikke har CP og foreldre er bekymret i lang tid. Maskinlæring (kunstig intelligens (AI)) har vært utviklet og brukt av vår forskergruppe ved St.Olavs hospital og NTNU i store internasjonale kliniske studier de siste 10-15 årene. Det er brukt dyplæring som er en form for avansert maskinlæring der man har sporet spontane bevegelsesmønstre hos spedbarnet i 3 minutter lange videofilmer ved 3 til 5 måneders alder. Bevegelsesdataene har så vært brukt til å trene opp en datamaskin til å gjenkjenne bevegelser som er typisk for barn som viser seg å ha CP og som ikke har CP. Metoden er nylig vitenskapelig validert og har høstet internasjonal annerkjennelse. Dette forprosjektet til Pilot Helse har som hovedmål å etablere et ambesiøst innovasjonsløp der man skal utvikle tidlig beslutningsstøtte for diagnostisering av CP og andre alvorlige utviklingsforstyrrelser hos syke nyfødte basert på den nye AI-teknologien . Prosjektet vil utføres av en tverrfaglig gruppe eksperter innen fysioterapi, nyfødtmedisin, datateknologi og IKT-tjenester i helsetjenesten. Brukerrepresentanter vil involveres i hele prosessen og det vil bli samarbeidet med spisskompetente industriaktører fra CheckWare og Sectra. Forprosjektet er godt tilpasset støtteordingen til forprosjekt til Pilot Helse og vil kunne sette igang et innovasjonsløp med betydelige gevinstpotensiale for å øke bærekraft i helsetjenesten, bedre kvalitet i pasientbehandling og utvikle norsk industri til å ta en ledende rolle innen AI-teknologi og helse.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder