Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Trening som behandling av spondyloartritt – et samarbeid mellom ABEL Technologies og REMEDY

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

341869

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Vi søker om midler for å utvikle og utprøve applikasjonen ABEL som treningsleverandør og datainnsamler i henhold til gjeldende GDPR regler for bruk i klinisk forskning og pasient behandling. Utviklingsarbeidet er estimert til ca 1 år bestående av 6 måneders utviklingsarbeid, etterfulgt av 3 måneders utprøving og 3 måneders evaluering. SPARK (SPondlyARtritt Kondis) er et prosjekt som monitorerer brukerens aktivitetsnivå og bruker dette for å skreddersy et treningsprogram tilpasset individets kondisjon, interesser og brukerens revmatiske sykdom. Treningen skal dokumenteres via egen registrering og monitorering via f.eks. smartklokker. Utviklingsarbeidet vil starte med et seminar der brukergrupper, utviklere og prosjektledelsen sammen bygger på brukernes behov, erfaringer og ønsker for å skape en treningsapplikasjon tilpasset denne gruppen. Applikasjonen vil monitorere brukernes fysiske aktivitet og denne funksjonen vil bli utviklet av ABEL technologies avdeling for applikasjonsutvikling. Innholdet vil utvikles i samarbeid med Muscle Animations og kvalitetssikres av Norsk Kompetansesenter for Revmatisk Rehabilitering. De viktigste komponentene i kvalifiseringsprosjektet er: - GDPR godkjent plattform for integrering av brukerdata i applikasjonen slik at treningsprogrammet kan skreddersys til den enkelte og data kan evalueres i forskningssammenheng - Attraktivt og brukergrensesnitt som oppleves som lite invaderende for deltagerne, men som samtidig frister til langvarig bruk - Utvikling av et brukergrensesnitt som i liten grad forsterker pasientrollen, men som fremmer funksjon og egenmestring - Utvikling av grensesnitt for fysioterapeut og forsker som skal bruke individdata for å skreddersy behandling. I fremtiden ønsker vi å bruke kvalifiseringsprosjektet som trinnbrett til klinisk forskning og deretter videreutvikle applikasjonen slik at den kan tilby et behandlingsalternativ/behandlingstillegg til pasienter med revmatisk sykdom

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet