Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

MedGuideline - Digital beslutningstøtte for leger og spesialisthelsetjeneste hvor pasient involveres digitalt

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341870

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Vi vil utvikle en medisinsk plattform der digital beslutningsstøtte for leger bedrer samhandling mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjeneste. Den medisinske plattformen vil effektivisere tidsbruk og gi kvalitetssikring av behandlingen. Et viktig element i løsningen blir ulike digitale pasientverktøy med hjelp til selvhjelp for pasient i tillegg til å fremme god samhandling med fastlegen og spesialisthelsetjenesten om egen sykdom. Vi vil i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) utvikle et pasientverktøy for kvinnesykdommen endometriose og sammen med Universitetet i Bergen (UiB) utvikle et pasientverktøy for irritabel tarmsykdom (IBS). Vi er også i samarbeid med spesialister fra Haukeland universitetssykehus for utvikling av flere pasient- og legeverktøy med mål om å dekke de fleste av våre vanligste kroniske folkesykdommer.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet