Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlig samhandlingsmodell for digitale pasientforløp i helsefellesskap

Tildelt: kr 0,25 mill.

Formålet med forprosjektet er å etablere et hovedprosjekt for utvikling av en helhetlig samhandlingsmodell for digitale pasientforløp, som skal iverksettes i Helsefelleskapene. Demografiske utfordringer, økt forekomst av livsstilssykdommer og mangel på helsepersonell er faktorer som utfordrer bærekraften i helsetjenestene i Norge, og i store deler av verden. Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 peker på utnyttelse av teknologi, effektiv bruk av ressurser og økt samhandling mellom helseforetak (HF) og kommuner som viktig fremover. Et hovedgrep er etablering av helsefelleskapene, hvor HF, kommuner og brukere skal utvikle tjenestene sammen. Flere tjenester skal flyttes hjem til pasienten ved hjelp av teknologi. For å lykkes med skalering av digitale løsninger på tvers av omsorgsnivå, så trengs teknologi å utvikles i samspill med brukerdrevne prosesser for tjeneste- og systeminnovasjon. En ny samhandlingsmodell og standardiserte systemer for digitale pasientforløp som del av helsefelleskapet, vil bidra til at helsepersonell både i kommuner og HF som følger opp pasienten, kan samhandle og enes om best mulig behandling og oppfølging. Etablering av en ny samhandlingsmodell vil bidra til en felles visjon for samhandling og tjenesteutvikling i helse- og omsorgssektoren, og skal forankres i Helsefellesskapet. Innovasjonen svarer opp på behovet knyttet til helsetjenestens bærekraft, fragmentert helsetjenestetilbud og økende behov for desentraliserte helsetjenester. Innovasjonen krever utvikling av kunnskap om brukerdrevne prosesser for tjeneste og systeminnovasjon, og tett samhandling mellom teknologileverandører og helse- og omsorgstjenestene. Gjennom samarbeid med teknologileverandører vil teknologi utvikles og tilpasses de nye tjenestene. I forprosjektet vil vi jobbe med å forankre prosjektet hos samarbeidspartnere og brukere, utarbeide konsortiet og hovedprosjekt. Prosjektet skal gi positive effekter både for helseindustri, offentlig helsetjeneste og innbyggerne.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder