Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Oppgavedeling for bærekraftig helse og omsorg

Tildelt: kr 0,25 mill.

Kjernen i innovasjonen er bedriften Nyby sin teknologiske løsning for effektiv koordinering og oppgavedeling innen helse- og omsorgstjenestene og ut mot sivilsamfunnet. Teknologien, sammen med en metodikk for tjenestedesign, fremmer partnerskap og samarbeid på tvers av avdelinger, institusjoner og sektorer. Oppgavedeling bidrar til at helseansatte kan frigjøre tid og at en større del av samfunnets ledige ressurser kan mobiliseres til helse og omsorgsoppgaver. Formålet med hovedprosjektet er ikke å prøve ut om oppgavedeling fungerer i praksis - men å finne frem til metodikk for å finne veier rundt barrierer og utløse endringsdrivere for å kunne nyttiggjøre og skalere oppgavedeling. Forprosjektet samler representanter fra statlig og kommunal helsetjeneste (Sørlandet sykehus og Lillestrøm kommune), brukerorganisasjoner (Kreftforeningen), privat næringsliv (Nyby), fagforeninger (Norsk Sykepleierforbund) og forskningsmiljøene (SINTEF) for å ha best mulig forutsetning for å sikre bred brukerinvolvering i et Pilot Helse hovedprosjekt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder