Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlige behandlingsforløp i rurale områder - desentralisert oppfølging og digital samhandling av kronisk syke med fokus på mestring

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

341922

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Finnmark som fylke har utfordringer med lange avstander til behandler, utfordrende vær og en to-språklig befolkning. I dette forprosjektet samles aktører i primær- og spesialisthelsetjenesten, en prisvinnende helseteknologi bedriften (Lifeness), samt brukerorganisasjoner (Landsforeningen for overvektige og Kreftforeningen) , for å kartlegge og utforske hvordan man kan få til en desentralisert digital oppfølging, kombinert med mer helhetlige behandlingsforløp av mennesker med fedme, livsstilssykdommer eller kreft på tvers av helsetjenestene, inkl. trygg deling av relevant data, økt helsekompetanse og mestring både hos behandler og pasient. Samisk språklige vil involveres i forprosjektet. Med helhetlige behandlingsforløp ligger også fokus på psykisk helse og livsmestring, og man ønsker i forprosjektet å utforske hvordan man kan styrke dette hos pasient i gjennom hele behandlingsforløpet. Det vil gjennom fysiske og digitale møter, workshops, fokusintervjuer og analyser gjennomføres grundig behovskartlegging, forankring, risikoanalyse, kartlegge gevinster av prosjektet og utforske hvordan en fremtidig anskaffelse kan finne sted. Sammen skal konsortiet finne grunnlaget for en innovativ løsning på utfordringer som brukere (pasienter og helsepersonell) og helsetjenesten har, når det gjelder desentralisert oppfølging av kronisk syke, inkludert bærekraftig deling av helsedata og økt livsmestring og psykisk helse. Det endelige målet er en sterk søknad til et hovedproshekt, solid prosjektplan og et sterkt konsortium til Pilot Helse, med klare gevinster, sterk brukerinvolvering og forankring, ressurskartlegging og realisering av fremtidig anskaffelse for implementering. Prosjektet er forankret hos alle samarbeidspartnerne. Prosjektet har høy relevans for utlysningen ved å omhandle digital og desentralisert oppfølging, samhandling mellom tjenester, helsekompetanse, mestring og håndtering av helsedata.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder