Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ISSAC 2023

Tildelt: kr 99 999

Prosjektet består i å bringe sammen de internasjonale forskningsmiljøene innen alle felter innen symbolsk beregning. Dette inkluderer blant annet deler av teoretisk informatikk. Slik vil en utveksle erfaring og oppdatert viten om grunnleggende teknikker og nye resultater innen computer algebra, symbolsk beregning og teoretisk informatikk. Videre ønsker vi å belyse aktuelle anvendelser av teori og teknikker innen software design, datasikkerhet, ytelsesjustering mm. Gjennom slik konkret menneskelig og faglig kontakt ønsker vi å konsolidere, og øke muligheter for framtidig samarbeid mellom forskjellige forskningsgrupper verden rundt. Eksempler på slik samarbeid er forskningsopphold, opprettelse av forskerskoler, søknadsskriving. Konferansen planlegges med 3 hovedforedragsholdere og 3 tutorials rettet mot unge deltakere (men også til mer etablerte forskere som ønsker å utvide sin kunnskap til relaterte felt). Konferansen varer 4 dager i slutten av juli, og vil bringe sammen forskere fra hele verden. I tillegg til disse 6 foredragsholdere, vil det være mulighet å presentere ens egen forskning etter en peer-reviewed prosess.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon