Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

State-of-the-art review on hazardous substances in plastics (PlastChem project)

Alternativ tittel: Kunnskapsstatus om helse- og miljøskadelige stoffer i plast

Tildelt: kr 2,2 mill.

Plastprodukter er en viktig del av hverdagen i mange ulike sammenhenger. Plast brukes i matemballasje, medisinsk utstyr og elektronikk. Derimot inneholder plastprodukter tusenvis av kjemikalier som kan frigjøres både mens plasten er i bruk og etter. For eksempel, kjemikalier som frigjøres fra matemballasje kontaminerer maten vi spiser. Dette er problematisk fordi mange kjemikalier kan være skadelige for menneskelig helse og miljøet. Enda et problem er at plastprodukter er sammensatt av mange ulike kjemikalier der mange av dem er ukjent. Dette gjør at vi ikke forstår effektene av disse stoffene enda. Regjeringer i Europa og over hele verden har bestemt å motvirke de negative effektene plast har på både menneskelig helse og miljøet. En måte å gjør det på er å utvikle en sirkulær økonomi der plast er brukt om igjen i stedet for å bli kastet. Å fjerne farlige kjemikalier fra plast er en viktig del av denne strategien. PlastChem-prosjektet skal støtte disse tiltakene ved å oppsummere ny og relevant forskning på kjemikalier i plast. Prosjektet skal levere en rapport som svarer på følgende spørsmål: - Hvilke og hvor mange stoffer er brukt i plast? - Hvilke grupper kjemikalier er mest problematisk for menneskelig helse og miljøet? - I hvilke produkter finner vi disse stoffene? - Hva kan vi gjøre for å fjerne farlige kjemikalier? Politikkere kan bruke informasjonen in denne rapporten for å angripe problemet om farlige kjemikalier i plast og gjøre plastprodukter tryggere. Dette er et viktig tiltak for å framme en sirkulær økonomi, og forbedre helsa for allmenheten og naturen.

-

Despite plastics being widely used in and highly relevant for societies, the knowledge base on their chemical composition and the impacts of plastic chemicals on humans and the environment is fragmented. Accordingly, an authoritative resource that enables evidence-based policy development to better protect public health and nature is missing. The PlastChem project will produce such resource in form of a high-quality state-of-the-art review that synthesizes the scientific evidence on hazardous substances in plastics and prioritize these chemicals and the polymers they are contained in. To achieve this, the project will consolidate information on >15000 plastic chemicals from existing databases, polymer mass flows, scientific and market data to systematically compile hazard and exposure information on chemicals and polymers. The resulting PlastChem database will be used to group plastic chemicals according to structure and to prioritize groups of chemicals using a weight-of-evidence approach, considering hazard, exposure, and market data. The priority chemicals will be linked to the polymers they are contained in based on empirical evidence (i.e., detection in plastics). In addition, we will evaluate the whole-migrate-toxicity of all chemicals leaching from plastic products, thus, including unknown chemicals and mixture effects. Both will be used to prioritize polymers widespread in society and nature, and relevant for a circular economy. To ensure policy relevance, we will assess and prioritize regulatory needs in close collaboration with the advisory board and other experts. This interaction will also guide the project implementation and ensure that the state-of-the-art review is tailored to the pertinent policy needs. The review and the PlastChem database as main project outputs will be authoritative resources for developing policies that promote a non-toxic environment in line with the Chemical Strategy for Sustainability and the global plastic treaty.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling