Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Wicked Waters: Strengthening a Leading Research Environment for Wicked Problems in Green and Sustainable Maritime Governance in the Nordics

Alternativ tittel: "Wicked Waters": Å styrke et ledende forskningsmiljø innenfor ‘wicked problems’ i en grønn og bærekraftig maritim næring

Tildelt: kr 1,3 mill.

Menneskeheten har for tiden å gjøre med et vanskelig problem: hvordan kan vi sikre sosial og økonomisk vekst, samtidig som vi bevarer miljøet og reduserer de negative effektene av klimaendringene? Klimaendringene påvirker verdenshavene i en alarmerende hastighet. Samtidig tas det ut mer av naturens ressurser, større havområder okkuperes (fiske, energi), og konkurrerende ressursbruk går på bekostning av miljøet. Tradisjonelle juridiske verktøy viser seg også å være utilstrekkelige eller ikke-eksisterende i reguleringen av havområdene. Wicked Waters har som formål å være et nettverk som skal fremme utviklingen av den rettslige reguleringen tilknyttet teknologisk fremgang, klimaendringer og samfunnets behov for et bærekraftig maritimt miljø. Nettverket er satt sammen for å kombinere et norsk fokus med et globalt ‘smak’, for å øke forståelsen for hvordan jus kan virke som et verktøy for å løse noen av disse problemene. Vi har som mål å bygge kompetanse på særlig tre områder: i) flerbruk av havet; ii) sirkulære, og livssyklustilnærminger til maritime aktiviteter; iii) og en bærekraftig offshore finansiering. For å styrke forskningsmiljøet i Bergen vil vi invitere ledende forskere til å delta på seminarer, samt arrangere nordiske konferanser med fokus på energi- og miljørettsrelaterte utfordringer. På denne måten vil vi skape muligheter for våre eksperter til å formidle sin kunnskap om maritime bærekraftsstudier. Takket være finansieringen fra Forskningsrådet til "Wicked Waters", vil vår forskningsgruppe ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen kunne fortsette å utvikle sin kompetanse, undervise unge forskere og lære studenter om aspekter knyttet til grønn maritim bærekraft på et høyest internasjonalt nivå.

Humankind is currently dealing with the most wicked problem: how can we ensure social and economic growth while preserving the environment and slowing and limiting the adverse effects of climate change? These changes are affecting our seas and oceans with growing pressure. More natural resources are extracted (fisheries, energy), sea spaces are more occupied as a consequence, and competing uses and interests create clashes. Traditional legal tools are proving to be insufficient or nonexistent. Wicked Waters focuses on the consequences of maritime activity and how ‘Blue Growth’ demands regulatory tools that secure green and sustainable results. Wicked Waters will help generating new legal research to develop critical legal tools and academic theoretical frameworks in maritime green and sustainable governance. A focus on maritime green and sustainable governance, combining environmental aspects with industrial sea uses, and the support to develop a research network and PhD educational activities will cement the position of our Research Group as a leading environment in these fields in the Nordics. Long-term will create a solid basis to support, plan and execute long-term, group-based projects & funding proposals, expand our membership and facilitate the growth of our Faculty. It will also strengthen our collaboration, ties, and exchanges with our student community. The research network will benefit a community of 22 researchers (permanent and non-permanent) by creating ties with international research communities and training the next generation of researchers in our field focus. Wicked Waters combines network and team-building activities (conferences, hybrid seminars, student-oriented activities, administrative support, and dissemination funds) and a PhD training and dissemination program offered to PhD candidates in Norway and the Nordics part of the non-structured PhD education, giving ECTS for the activities undertaking.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder