Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Super Selective Separators for Battery Applications

Alternativ tittel: Superselektive separatorer for batteriapplikasjoner

Tildelt: kr 15,0 mill.

Oppladbare litium-svovel (Li-S)-batterier har et stort potensiale siden de har en teoretisk energitetthet 5 ganger høyere enn vanlige litiumionebatterier (LiBs), og i tillegg er billigere og mer bærekraftige. Li-S batterier har imidlertid noen uløste problemer, knyttet til transport og tap av svovelmateriale fra katodesiden i batteriet, samt vekst av litiumdendritter, som ødelegger kapasiteten og levetiden til batteriene. Å utvikle svært effektive separatorer til batteriene kan være en løsning. En separator er et tynt og porøst sjikt som ligger mellom katoden og anoden for å forhindre kortslutning samtidig som ladninger får passere. I Li-S-batterier er det viktig at Li+ får passere, men at mellomprodukter mellom litium og svovel (såkalte litium polysulfider, Li2Sx) blir forhindret fra å forlate katoden og gi tap av kapasitet. 3S Battery-prosjektet (Super Selective Separator for Battery Applications) har som mål å utvikle effektive separatorer med skreddersydde nanostrukturer, funksjonaliteter og funksjonelle belegg for å oppnå dette. Dette skal effektivt undertrykke polysulfidenes migrering samtidig som de konverres videre til Li+. I tilleg skal kanaler i separatorene la Li+ passere på en jevn måte. Dermed kan problemene forårsaket av både polysulfid-shuttling og dendrittdannelse løses. I 3S Battery vil det utvikles separatorer med de foreslåtte egenskapene, deres ytelser i Li-S-batterier vil bli evaluert, og oppskaleringspotensial bli vurdert. Ved slutten av prosjektet er målet at de utviklede separatorene muliggjør Li-S-batterier med en kapasitet på ~1300 mA?h g-1, levetid på >2000 sykluser og med tap av kapasitet på <0,01 % per syklus. Egenskapene til de utviklede separatorene kan også utnyttes i andre typer metallsvovelbatterier eller LiBs. Prosjektet er basert på et tverrfaglig samarbeid mellom eksperter ved NTNU og SINTEF innen nanomaterialer, membraner og batterier. Uppsala universitet er en internasjonal partner.

Rechargeable Lithium-sulfur (Li-S) batteries have a theoretic energy density 5 times that of Lithium-ion batteries (LiBs), showing great potential as a low-cost, sustainable, and high-energy density alternative to the current state-of-the-art LiBs. However, serious problems due to polysulfide shuttling and Li dendrites formation have deteriorated the capacity retention and rate cyclability of Li-S batteries. The 3S Battery project (Super Selective Separator for Battery Applications) is proposed to mitigate these challenges, aiming at developing highly efficient separators for Li-S battery applications. The defined separator should act as a selective channel that effectively suppresses the polysulfides migrating while facilitating the Li+ ion transport with uniform distribution, thereby solving the problems caused by both polysulfide shuttling and dendrite formation. Functional coatings will also reactivate the trapped sulfur to increase cathode efficiency. 3S Battery project will design nanomaterials for the desired functions of Li-S battery separators, then fabricate separators using innovative membrane fabrication techniques, and evaluate the battery performance. The project implementation is based on highly interdisciplinary collaboration between experts at NTNU and SINTEF in nanomaterials, membranes, and batteries. The developed separators are expected to enable Li-S batteries to achieve high performance as indicated by the key performance indicators (KPI), including high cycle stability of >2,000 cycles, corresponding to a capacity decay of ~0.01% per cycle, with an initial discharge capacity of ~1300 mA?h g-1 at a 0.1 C. This performance will be revolutionary and attract industry interest. Responsible Research and Innovation (RRI) aspects will be included to identify the risks and opportunities stemming from the developed separators. Education and training of competent engineers, especially in battery technology, is also an important part of the project.

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Anvendt forskningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeResponsible Research & InnovationFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringLavutslippAvanserte produksjonsprosesserMaterialteknologiBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetInternasjonaliseringMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriNanoteknologi/avanserte materialerGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePolitikk- og forvaltningsområderForskningFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for allePortefølje Industri og tjenestenæringerLTP3 Fagmiljøer og talenterLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMiljøvennlig energiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Naturvitenskap og teknologi