Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Energy Law in the light of the green transition towards net zero emissions (ELAWNET)

Alternativ tittel: Energirett i lys av det grønne skiftet mot netto nullutslipp (ELAWNET)

Tildelt: kr 1,0 mill.

ELAWNET-prosjektet omhandler forskningsnettverksaktiviteter rundt regulering av energimarkedsreform og rettferdig energiomstilling. Siden vinteren 2021–2022 og våpniseringen av Russlands gassforsyning til Europa i krigen i Ukraina, har de kombinerte effektene av energipris- og energiforsyningskrisen vært en prioritert utfordring for alle regjeringer og regulatorer. I 2022 er det vedtatt kortsiktige og mellomlange krisestiltak. I neste fase, som starter i 2023, skal lov- og reguleringsforslag for flere strukturelle reformer fremmes. ELAWNET-prosjektet har som mål å informere disse diskusjonene ved å utveksle kunnskap gjennom nettverksaktiviteter på tvers av jurisdiksjoner (i Europa, USA og Asia) og disipliner (jus, statsvitenskap og økonomi). Nettverksaktivitetene består av workshoper, gjesteforelesninger, korte studiebesøk, konferanser og en ph.d.-skole. Forskningsresultater vil bli formidlet gjennom vitenskapelige publikasjoner og nettbaserte medier.

The ELAWNET project is motivated by the regulatory changes that are necessary to accompany the green transition (det grønne skiftet) towards net zero emissions energy systems. It addresses a central topic for the development of the society and for our regulatory models, in relation to regulation models of electricity markets and implementation of energy transition law and policy. The project aims to develop new knowledge supported by dissemination activities, and in doing so contribute to the current debate on the two central topics of electricity market reform and just energy transition, organised as two work packages. The first work package is dedicated to energy markets regulation, and consists in a legal study of the rules for electricity market design in the transition towards low carbon energy systems. The second work package relates to the interlinkage between energy law and just transition, and consists in empirical legal studies focusing on the social challenges of implementing energy transition legislation and of speeding up permitting procedures for renewables. The project also aims to stimulate early stage PhD candidates working in the field and provide them with an arena for discussion. The project is led by the Department of Energy and Resources Law together with the Research Group in Natural Resources Law at the Faculty of Law, University of Oslo. It will involve leading researchers in other jurisdictions, both in and outside Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder