Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2023

Alternativ tittel: Haugesundkonferansen 2023

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

342297

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Geografi:

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en global næring. Forskning og utvikling, samt innovasjon har stått sentralt i dette. Konferansen vil også fokusere på å tiltrekke yngre mennesker i næringen. Det er derfor etablert en egen bolk på agendaen som heter forskning møter næring. Konferansen har også som mål å legge til rette for at forskjellige miljøer som kan ha nytte av å samarbeide om FoU møtes. Haugesundkonferansen ser framover på det som skjer innenfor FoU og innovasjon. Tone Berg, Ocean Space Acoustics presenter og forteller om utvikling og testing av Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann (OCEAN TAG) Over tid ønsker FD at systemer, materialer og tekniske løsninger må komme på plass som gjør fiskere, oppdrettere og andre i stand til å unngå marin forsøpling, ved selv å drive oppsamling av utstyr og redskap som mistes. Vegard Evjen Hovstein — Maritime Robotics presenterer: OceanEye: All-weather, high-precision intelligent payload for sea surface object detection I dette prosjektet har Maritime Robotics, SINTEF, NTNU, NORCE og PGS jobbet sammen om teknisk design og prototyping av et UAS-sensorsystem. I 2019 ble innledende flytester utført for å utforme systemkrav. Data fra disse flyvningene ble i 2020 brukt for innledende forskning på maskinlæringsmetoder for objektdeteksjon til sjøs. Nils-Jørgen Fon — prosjektleder Kongsberg Maritime presentere prosjektet: Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome robote Robotene skal operere både over og under vann, men vil i hovedsak operere under vann. I første omgang skal roboten styres manuelt, mens på sikt skal den bli autonom.

Haugesundkonferansen er en viktig arena i den maritime klyngen, og årets konferanse vil være viktig på flere områder. bl.a sikkerhet og energi. flere av MAROFF prosjektene passer inn i dette bildet. Konferansen vil også fokusere på å tiltrekke yngre mennesker i næringen. Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken. Her møtes politiske ledere, havner og rederier, maritime tjenesteleverandører og offentlige aktører. Programmet for 2023 tar sikte på å være visjonært og fremtidsrettet. Haugesundkonferansen ser framover på det som skjer innenfor FoU og innovasjon. Konferansen har utviklet seg til å fokusere på fremtidsmuligheter og nye løsninger og den rollen som FoUI har i dette arbeidet. Konferansen knytter politiske beslutningstakere, forskere, rederier, sjøfolk, havner, industri og offentlige etater sammen. På denne måten er ett av målene å bidra til at gode resultater fra forskning når ut til aktørene. I tillegg ønsker konferansen også å tilby aktørene et område for utstilling. Konferansen har en "rød tråd" innen ny digitalisering og bærekraftig teknologi med bl.a fokus på: Overordnet politikk og rammer Bærekraftige løsninger Digitalisering Havvind Sikkerhet i dagens situasjon Kompetanse Autonome løsninger Samspill mellom offentlige myndigheter, rederier, havner, industri og forskningsmiljøer. Følgende MAROFF prosjekter blir presentert på konferansen: • OCEAN TAG: Tag for Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann • OceanEye - All-weather, high-precision intelligent payload for sea surface object detection • Smart Condition Monitoring: Automatiserte tilstand og overvåkings systemer for maritime autonome roboter.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2