Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

342330

Prosjektperiode:

2023 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon