Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Crisis in Health and Medicine - avslutningskonferanse

Tildelt: kr 0,15 mill.

Målet med denne konferansen er å flytte forskningsfronten i den tverrfaglige medisin- og helsehistorien. For å engasjere flest mulig av de europeiske forskerne har vi tatt på oss å arrangere konferansen for den europeiske medisin- og helseforeningen (som arrangeres hvert annet år), med et tema hentet fra BIO-prosjektet, nemlig medisin og helse i krise. Gjennom dette overordnede temaet ønsker vi å belyse hvordan biomedisinen har skapt og selv er gjenstand for en krise - og hvordan den også har blitt offer for egen ekspansjon. Samtidig holder vi BIO-prosjektets andre søyle - den sosialmedisinske historien - høyt - og har en egen keynoteforelesning (Virchow-forelesningen) av prosjektdeltager Jeremy Greene. Vi har også en keynoteforeleser (Britt Kramvig) som skal bringe inn samisk helsehistorie og medisinens kolonisering, noe som står i direkte forlengelse av BIO-prosjektet. Call for papers er direkte rettet inn mot BIO-prosjektets problemstillinger, og forskerne blir derfor nødt til å diskutere sine forskningsområder i lys av det. Vi skal også ha en artist in residence som skal arbeide aktiviserende med forskerne rundt temaet. Ambisjonen er at både forberedelsen av egne presentasjoner og aktiviteter under konferansen skal stimulere deltagerne til å gå videre med slike temaer også fremover. Siden temaet for konferansen er sterkt preget av bio-prosjektet og vi gjennom keynote-forelesere og aktiviteter forøvrig setter fokus på en utfordringsdrevet forskning, har vi også håp om å stimulere historikere til å drive mer utfordringsdrevet forskning som i neste instans også vil påvirke klinikere og myndighetspersoner i andre land. Vanligvis kommer det i overkant av 200 deltagere til disse konferansene, som arrangeres annethvert år.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell