Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

QUASAR

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektnummer:

342390

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Geografi:

Resirkulering er uunnværlig for å unngå tap av verdifulle materialer som brukes til å produsere solceller og samtidig forhindre at skadelige elementer, inkludert for eksempel tungmetaller, spres ut i miljøet gjennom feil avhendingspraksis. Resirkulering er standardstrategien i dag for utrangerte PV-moduler i Europa. I løpet av de neste 10-15 årene er det estimert at opptil 80 % av solcelleavfallsstrømmen består av produkter med for tidlig feil som produksjonsfeil eller skader fra transport og installasjon, i stedet for at produkter når slutten av sin planlagte tekniske levetid . Det H2020 finansierte prosjektet CIRCUSOL estimerte at omtrent 2/3 av disse PV-modulene kan repareres eller pusses opp. Derfor kan omtrent 50 % av solcelleavfallet avledes fra resirkuleringsveien. Behovet for materialer og EOL-løsninger i PV-industrien sammen med utviklingen av taksonomiregelverket EU vil kreve en fullstendig sirkulær verdikjede. Kasserte PV-moduler er en av de største materialavfallsstrømmene i denne industrien, og en industriell resirkulering av modulene vil bli avgjørende veldig snart. Quasar-prosjektet søker å svare på EUs behov for både å forbedre og akselerere utrullingen av europeiske solcelle-PV-modulteknologier, samtidig som vi tilbyr løsninger for resirkulering av EOL-moduler. Prosjektet skal se på både design for sirkularitet, sirkularitet i produksjonsfasen og waste stream information, demontering av moduler, og utvikling av EOL strategier og prosesser. Prosjektet har satt 6 mål: 1. To implement cost-effective and transparent EOL management processes and strategies along the entire supply chain 2. To demonstrate increasing amount of repair/reuse in the EOL sector 3. To develop and upscale robust, cost-efficient and environmentally friendly EOL recycling technologies 4. To bring the EOL recycling rate to above 90 % 5. To improve circularity and recyclability of PV modules 6. Business plans and models from new products and process chains

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa