Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: A neural network-based image denoising software

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

342397

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

-

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020