Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Glioma invasion assays as a predictive tool for personalized glioma medicine

Alternativ tittel: Invasjonsanalyser av gliom som et prediktivt mål for personlig gliommedisin

Tildelt: kr 3,0 mill.

Glioblastoma multiforme er den vanligste ondartede hjernesvulsten. Median overlevelse for pasienter er mindre enn 24 måneder, og det er foreløpig ingen kur. Det er betydelige begrensninger for glioblastomterapi. Spesielt er glioblastomer svært heterogene og unike for hver pasient, og forhindrer "én terapi for alle." I "Glioma-PerMed"-prosjektet vil vi etablere raske og effektive analyser og maskinlæringsalgoritmer for å forutsi de invasive egenskapene til gliom og oppnå personlig diagnostikk, legemiddeloppdagelse og pasientoppfølging. Vi vil vurdere invasjonsegenskapene til gliomceller i hjerneorganoider, som er 3D in vitro-systemer av menneskelig hjerne og i sebrafisk-dyremodellen. Vi vil utvikle kvantitative analyser for å måle invasjonen av glioblastomceller og korrelere til deres genomiske og transkriptomiske landskap. Vi vil også screene for legemidler med mål om å identifisere molekyler som raskt kan overføres til GBM-pasienter i klinikkene.

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most frequent malignant brain tumor. GBM possesses glioma stem cells (GSCs) that aggressively infiltrate the brain. GBM patients' median survival is <24 months, and there is no cure. There are also significant bottlenecks that currently limit GBM therapeutics: GBMs are highly heterogeneous and unique for each patient, preventing "one therapy for all." , and GSCs are highly diffusive from the tumour and invade the brain rapidly and unpredictably. In "Glioma-PerMed", we will establish rapid and efficient glioma invasion assays and machine learning algorithms to predict the GSCs invasion and achieve personalized diagnostics, drug discovery, and patient follow-up. To this end, it is necessary to develop suitable models that recapitulate the complex human brain environment and translate into clinical application. 3D brain organoids, powerful in vitro systems of human brain tissues and emerging as a 3D substrate to model glioma, will be a centerpiece of this project. Building on our established patient-derived GSCs invasion assay in human brain organoids, we propose a highly interdisciplinary and translational research project, "Glioma-PerMed", to develop personalized glioma invasion assays in human brain organoids and zebrafish. We will quantitatively determine the GSCs invasion behaviors and correlate to their genomic and transcriptomic landscape with unbiased machine learning algorithms to stratify patients. Our "personalized glioma invasion" platform will also offer to screen FDA-approved drug libraries and identify molecules that can readily and quickly be transferred to GBM patients in the clinics. By inventing a strategy that can rapidly recapitulate the invasion behaviour of GSCs in individual patients, we will stratify GBM patient groups and identify patient-specific therapeutic molecules that can perturb GSCs invasions in clinical settings. Ultimately, our work will be the first step towards personalized GBM medicine.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering