Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Enabling NMR technology

Alternativ tittel: Nyskapende NMR teknologi

Tildelt: kr 0,50 mill.

Nukleær Magnetisk Resonans (NMR) spektroskopi er et instrument som kan benyttes for å bestemme hvilke substanser som er i en løsning, strukturformelen til en substans, og konsentrasjon av en forbindelse i løsningen. NMR blir i dag benyttet i utviklingen og analyse av nye legemidler, men dagens NMR teknologi har sine begrensinger og vi mener at vår videreutvikling av NMR teknologien kan gis oss nye og bedre analysemetoder. I dette Forskningsrådsfinansierte prosjektet vil vi videreutvikle vår teknologi og gjøre den tilgjengelig slik at den kan benyttes i forskning og industri. Vårt endelig mål er at vår teknologi kan bidra til å forbedre legemiddelutviklingen ved å gi oss bedre og mer detaljert data raskere og dermed bedre medisiner.

The outcomes of the project include confirmation that the device is compatible with membranes that correspond to significant pharmaceutical interests and use-case scenarios. Partners for further development have been identified, and a patent application has been filed. This leaves the project in a strong position to seek further funding as a proof-of-concept project. The long-term impact of the technology is to open up new ways of using NMR spectroscopy to answer scientific and applied questions, relevant to the pharmaceutical industry and potentially other industries in the fields of battery and materials science. The capability of miniaturizing molecular transport assays into an NMR tube to monitor processes in real-time is expected to generate higher-quality data that can improve the drug development pipeline, saving valuable time and resources.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020